Projekt i wykonanie: Smart Pixel

Strona www stworzona w kreatorze WebWave 

Nasza Kancelaria świadczy  profesjonalną pomoc prawną klientom indywidualnym w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego. Ponadto świadczymy kompleksowe usługi mediacyjne dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Szukaj nas na

16 listopada 2021
Spośród wszystkich wyborów, jakich dokonujesz przy zakładaniu firmy, jednym z najważniejszych jest rodzaj struktury prawnej,
16 listopada 2021
Przemoc domowa to poważna sprawa i rzadko wygląda tak, jak w większości filmów i programów
16 listopada 2021
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc
16 listopada 2021
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc

Przeczytaj także:

Spośród wszystkich wyborów, jakich dokonujesz przy zakładaniu firmy, jednym z najważniejszych jest rodzaj struktury prawnej, którą wybierzesz dla swojego projektu. Właściwe podejście od samego początku zwiększy Twoje szanse na udaną inwestycję.
W Polsce istnieje pięć głównych typów struktur biznesowych:
 

  • jednoosobowa działalność gospodarcza (samozatrudnienie)
  • Współpraca
  • Oddział
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółka akcyjna

 

 

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, a decyzja, czy prowadzić działalność gospodarczą w Polsce jako jednoosobowa firma, oddział czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, może ulec zmianie w zależności od okoliczności.

Oprócz kwestii podatkowych, prawnych i regulacyjnych, przy podejmowaniu decyzji, która z tych alternatyw jest najbardziej odpowiednia, należy wziąć pod uwagę szereg czynników handlowych, takich jak pochodzenie produktu, dostępne finansowanie, wielkość firmy, klienci i poziom ryzyka do poniesienia.
Jeśli Twoja firma będzie prowadzić działalność w więcej niż jednym kraju, musisz zaplanować, jak dopasować swoją strukturę biznesową do złożonego świata międzynarodowych umów podatkowych i prawnych – odszyfrowanie właściwej odpowiedzi może samo w sobie być kosztownym, choć krytycznym projektem.
Większość podmiotów zagranicznych chcących prowadzić działalność w Polsce zakłada oddział lub zakłada spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Opcja jednoosobowego przedsiębiorcy jest popularna w przypadku mniejszych operacji. Poniższa tabela przedstawia niektóre z głównych cech każdego typu.


Przedsiębiorca jednoosobowy (samozatrudnienie)

Bycie jednoosobowym przedsiębiorcą oznacza prowadzenie biznesu na własną rękę. Jest to stosunkowo prosta struktura, w której jesteś samozatrudniony i zgodnie z prawem, Ty i Twoja firma jesteście uważani za jedność. Jest to najczęstsza struktura używana przez osoby samozatrudnione i małe firmy. Ta opcja jest dostępna bez żadnych ograniczeń dla obywateli UE.

Oddział

Najważniejszą kwestią, o której należy pamiętać przy prowadzeniu oddziału, jest to, że nie jest to osobny podmiot prawny. Oznacza to, że zagraniczna firma jest bezpośrednio odpowiedzialna za działalność i zobowiązania polskiego biura. Główna firma musi wyznaczyć upoważnioną osobę, która będzie reprezentować oddział w Polsce. Oddział może również bezpośrednio zatrudnić pracowników dla polskiego zakładu.

Biuro polskie jest zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych i ma obowiązek składania rocznych sprawozdań w sądzie gospodarczym. Oddział może również podlegać polskiemu podatkowi dochodowemu (jeżeli działalność oddziału przynosi zysk).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Główną korzyścią spółki akcyjnej jest to, że odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do kwoty zapłaconej za ich udziały w spółce. Wynika z tego, że jeżeli udziały zostaną w pełni opłacone, akcjonariusze zwykle nie będą zobowiązani do wniesienia dalszych kwot w przypadku niewypłacalności spółki. Spółka jest odrębnym podmiotem prawnym, odrębnym od jej udziałowców i dyrektorów. To sprawia, że ​​jest to atrakcyjna propozycja dla zagranicznego inwestora, który chce rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce. Odrębność osobowości prawnej umożliwia spółce bezpośrednie zawieranie umów i zapewnia spółce dominującej ochronę przed zobowiązaniami spółki zależnej.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to prosty proces, który zazwyczaj można zakończyć w ciągu 3 tygodni.

Spółka Akcyjna

Spółka ma osobowość odrębną od jej udziałowców i dyrektorów (dokładnie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Odrębność osobowości prawnej umożliwia spółce bezpośrednie zawieranie umów i zapewnia spółce dominującej ochronę przed zobowiązaniami spółki zależnej. Spółka akcyjna przeznaczona jest dla dużych przedsiębiorstw.

Założenie spółki akcyjnej zwykle kończy się w ciągu 4-5 tygodni.

Wybór odpowiedniej formy prowadzenia biznesu

16 listopada 2021

Napisz do nas

pomoc@adwokato.pl

Zadzwoń do nas

(+48) 888-888-888

Konsultacja